Lupapiste – ansök om lov via nätet

Miljövården vid Västkustens miljöenhet använder den nationella elektroniska Lupapiste-tjänsten. Via tjänsten kan alla registrerade användare, såväl kommuninvånare som företag, ansöka om olika tillstånd eller göra anmälningar inom Västkustens miljöenhets samarbetsområde (Korsholm, Korsnäs, Kaskö, Närpes och Kristinestad).

Du kan ansöka om följande via Lupapiste:

 • marktäktstillstånd
 • miljötillstånd
 • gemensam ansökan om miljö- och marktäktstillstånd
 • registreringsanmälan till miljödatasystemet YLVA
 • bulleranmälan
 • anmälan om verksamhet av försöksnatur
 • anmälan om exceptionell situation
 • ansökan om befrielse från anslutning till avloppsvattenledning, hushållsvattenledning eller dagvattenledning
 • anmälan om lagring av gödsel
 • anmälan om spridning av gödsel vid exceptionella vädersituationer på hösten
 • anmälan om yrkesmässig insamling av avfall
 • anmälan om kvarlämnande av ur bruk tagen oljecistern i marken
 • anmälan om småskaligt utnyttjande av betong- och tegelavfall i markbyggnad
 • anmälan om campingområde
 • ansökan om tillstånd för tävlingar och övningar enligt terrängtrafiklagen
 • ansökan om tillstånd för tävlingar och övningar enligt sjötrafiklagen
 • anmälan om naturminnesmärke
 • skriftligt anhängiggörande av ärende till miljöenheten

Användning av Lupapiste gör behandlingen av tillstånd och anmälningar smidigare. Den som ansöker om tillstånd är inte längre beroende av ämbetsverkens öppethållningstider och inte heller tvungen att skicka in pappersblanketter. Lupapiste gör det möjligt att elektroniskt få rådgivning, ansöka om tillstånd och uträtta ärenden hos myndigheter. I tjänsten går det att följa med framskridandet av tillståndsärenden och projekt i realtid samt se kommentarer och ändringar gjorda av andra parter.

Hur ska du göra?

 1. Registrera dig som användare till Lupapiste med bankkoder eller mobilcertifikat. Registrera dig här. Därefter kan du logga in till tjänsten med e-postadress och lösenord. Logga in här.
 2. Skapa en ansökan/projekt eller förfrågan
 3. Spara uppgifter och dokument gällande projektet
 4. Be om råd vid behov via ”Diskussion” -fönstret
 5. Lämna in ansökan från mellanbladet ”Inlämning av ansökan”.

Mera information om Lupapiste hittas på deras webbplats.