Simhallens regler

Under vistelsen i simhallen har kunden alltid det primära ansvaret för sig själv och sina nära och kära. Övervakningen av simningen tar inte bort kundens eget ansvar, utan är framför allt en förebyggande åtgärd.

Allmänt

 • Inträdesavgiften till simhallen berättigar till 2 timmars simning samtidigt som du binder dig att följa våra ordningsregler.
 • Ta inte med egna leksaker till simhallen, det finns lekredskap som får användas i samband med simhallsbesöket.
 • Följ och uppmärksamma de anvisningar som finns i simhallens utrymmen eller som ges av personalen.
 • Undvik onödigt ropande och förande av oljud i simhallen.
 • Uppmärksamma och respektera andra simmare.
 • Vid avslutat besök lämnas armbandet och eventuell utrustning som du har hyrt till kassan.
 • Det är inte tillåtet att komma till simhallen under påverkan av alkohol eller droger. Användning av rusmedel, tobaksprodukter, vapen och snus är förbjudet i simhallen.
 • Det är inte tillåtet att filma eller fotografera i simhallen.
 • Kvarglömda saker bevaras i simhallen i ca. 4 veckor.
 • Simhallen ansvarar inte för besökarnas kläder och ägodelar.

Säkerhetsregler

 • I simhallens utrymmen rör vi oss gående, eftersom halkrisken är stor.
 • Längddykning är strängt förbjudet utan lov av simövervakaren.
 • Banorna används endast för den aktivitet som skyltningen anvisar.
 • Hopp endast vid djupa delen av bassängen, kolla skyltningen.
 • Sjukdomar som förhindrar att simma i simhallen är bland annat: feber, ögon-, öron-, hudinflammation, öppna eller infekterade sår, magsjuka, urinvägsinfektion.
 • Om du har en sjukdom som kan medföra hälsorisk i samband med simhallsbesöket får du gärna meddela simövervakaren om detta när du kommer till bassängområdet.
 • Om du upptäcker brister eller avvikelser i simhallens utrustning, exkrementer i simhallens utrymmen eller någon beter sig osakligt ska du direkt kontakta personalen i simhallen.

Simkläder

 • I simhallen används endast simkläder som är avsedda för simning.
 • Simshorts är tillåtna badkläder.
 • Idrottsshorts eller andra shortstyper får inte användas som badkläder.
 • Underkläder får inte lämnas på under simkläderna.
 • Prisuppgifter för uthyrning av badkläder hittas från prislistan.

Hygienanvisningar

 • Duscha alltid hela kroppen noga utan simkläder innan du går i bastun och bassängen.
 • Duscha håret ordentligt före simning.
 • Tvätta också bort eventuellt smink, parfym eller hårprodukter.
 • Långt hår skall vara fastsatt med hårsnodd.
 • Simblöja skall användas av småbarn. Simblöjan kan köpas i simhallens kassa.
 • Simkläder lämnas utanför bastun eftersom simkläderna för in klor i bastun vilket kan ha skadliga hälsoeffekter.
 • I bastun bör man alltid använda sittunderlag. Om du har med eget sittunderlag bör denna vara tvättad och ren när du kommer till simhallen.
 • Det är förbjudet att använda simkläder som sittunderlag.
 • Rätt att ha simkläder på sig i bastun har de personer som har ett märke eller armband för det (t.ex. bröstcancerpatienter, stomipatienter)
 • Färgning, klippning eller rakning av kroppshår, nagel- och fotvård och annat liknande är inte tillåtet i simhallens utrymmen.
 • Simhallens personal har rätt och skyldighet att ingripa vid hygienbrytande aktiviteter och vid misskötsel av hygienen.

Föräldrar/ansvarsperson bör beakta följande vid simhallsbesök

 • Föräldrar och ansvarspersoner ansvarar för säkerheten och uppförandet hos de personer de tagit med sig till simhallen under hela besöket.
 • Barn under 10 år och icke-simkunniga ska alltid ha med sig en myndig (18+) simkunnig ansvarsperson.
 • Icke-simkunnigt barn får aldrig lämnas ensamma i någon av bassängerna.

Att inte följa ordningsreglerna eller personalens anvisningar, ger personalen rätt att avsluta ert besök utan kompensation. Personalen kan neka inträde ifall kunden ifråga beter sig olämpligt eller tidigare gjort så. Simhallen är inte ersättningsskyldig ifall ert besök störs eller förkortas av tekniska fel, väderfenomen, hygieniska orsaker eller säkerhetsskäl.