Stjärnbackens daghem

Långgatan 2, Kvevlax

Plommonbacken
För 1–3-åringar.
Tfn 044 727 1271

Körsbären
För 1–3-åringar.
Tfn 044 727 1229

Tranbären
För 3–5-åringar.
Tfn 044 727 7341

Stjärnbackens daghem finns i centrum av Kvevlax. Närmiljön erbjuder skogen, lekparker, bibliotek och sportplan på promenadavstånd.

I vårt daghem vill vi ge barnen en trygg, inspirerande och lekfull miljö att växa och utvecklas i. Vi i personalen vill ge varje enskilt barn en god vård, en trygg famn och en bra dagisdag med meningsfull verksamhet och möjlighet till många lärandesituationer

Vi tar hänsyn till varje barns egna förutsättningar, förmågor och utvecklingsnivå när vi formar och genomför vår verksamhet utgående från planen för småbarnspedagogik. Ibland är hela gruppen tillsammans, men ofta delas barnen in i mindre grupper, så att varje barn ses och aktiviteterna kan anpassas enligt barnens intressen och behov. Vi betonar vikten av samverkan med hemmet och den dagliga kontakten med er vårdnadshavare.

Vi är också ett övningsdaghem i samarbete med Åbo Akademi, som utbildar lärare inom småbarnspedagogik. Vilket innebär att vi har studerande som gör sin praktik hos oss. Studeranden får praktisk övning på daghemmet och tillämpar den teori de lärt sig under sina studier. Lärare inom småbarnspedagogik på vårt daghem är utbildade av Åbo Akademi att vara handledare.