Anslutningsavgifter, villkor och fakturering

Avtals- och leveransvillkor

Anslutningsavgifter

Avgifterna räknas ut enligt Vattentjänstverkets beräkningsgrunder och poängpriset enligt prislistan.

Anslutningsavgiften bestäms enligt fastighetens användningsändamål, storlek, vattenförbrukning och service.

För ett bostadshus som har max 250 m² våningsyta och en bostad kostar en vattenanslutning 1 950,00 € och avloppsanslutning 4 200,00 €. En anslutning som gjorts efter 1.4.2004 är överförings- och återbetalningsbar, och därmed momsfri.

Kontakta oss för närmare information gällande anslutningsavgifterna och anslutningsvillkoren.

Fakturering

Vattenfakturorna skickas 4 gånger per år och förfaller i mars, juni, september och december.

Fakturorna består av grundavgift samt vatten- och avloppsvattenavgift. Det faktureras samma mängd avloppsvatten som rent vatten.

Fakturor på material och arbetskostnader faktureras när arbetet är utfört.

Du kan välja att få vattenfakturan som e-faktura. Vi skickar då ingen pappersfaktura. Om du vill ha vattenfakturan som e-faktura kan du ingå e-fakturaavtal med Korsholms kommun genom din nätbank.

Obetalda fakturor hanteras av utomstående inkassobolag och de avgifter som detta medför betalas av kunden.