Skolskjutsar och trafiksäkerhet

Elever i åk 1-3 som bor minst 3 km från skolan har rätt till skolskjuts. För elever i åk 4-6 går
gränsen vid 5 km. Farlig skolväg ger även rätt till skolskjuts.

Högstadiets bussar sköter skolskjutsarna från Söderfjärden och Munsmo på morgnarna. I övrigt är det Taxi Sjöman som kör barnen. Efter skoldagens slut kl 12.15 eller 14.15 söker sig barnen genast till taxin.

Ett kriterium för att beviljas skolskjuts är att man är skriven i Korsholm.

Kontakta alltid taxichauffören ifall ditt barn inte skall åka taxi som planerat.

Skolan ordnar trafikövervakning vid korsningen på morgonen mellan kl 8.00-8.15 för att barnen tryggt skall kunna ta sig över vägen.

Kontaktuppgifter

Wasabus – Wiik & Ström AB: 0500 776 535

Taxi Sjöman (Uffe), tel. 0500 128 374
Taxi Sjöman, tel. 044 530 2520