Ansökan om lov och blanketter

Kontakta byggnadstillsynen i ett tillräckligt tidigt skede. Det ger de bästa möjliga förutsättningarna för lovbehandlingen!

Byggnadstillsynens kontaktuppgifter

Lupapiste – en elektronisk ärendehanteringstjänst

Använd i första hand den elektroniska ärendehanteringstjänsten Lupapiste för att be om råd eller ansöka om lov.

Via Lupapiste kan du sköta dina byggtillståndsärenden helt – allt från förhandsförfrågan till projektets slut. I tjänsten samlas alla kommunala myndigheter, byggare, planerare och övriga parter på samma ställe.

Lupapiste täcker kommunens byggnads- och åtgärdstillstånd, åtgärdsanmälan, undantagslov samt planeringsbehov.

Lupapiste i ett nötskal: 

  1. Registrera dig för tjänsten vid den första användningsgången med bankkoder eller mobilcertifikat och logga därefter in med e-postadress och lösenord.
  2. Skapa en ansökan eller förfrågan: Välj lägesort för ditt projekt och huvudsaklig åtgärd. Härefter kan du antingen göra en förfrågan eller skapa en ansökan för ditt projekt på basen av dina tidigare val.
  3. Kalla in behövliga instanser till projektet från mellanbladet “Parter”. Då personerna har godkänt din inkallelse, kan deras uppgifter läggas till ansökan och på så sätt undviker man onödiga inmatningar. Observerar att ifall ditt projekt kräver en huvudplanerare, ansvarar denna huvudsakligen för att projektet går vidare och kommunikationen med tillståndsmyndigheterna i Lupapiste.
  4. Lagra uppgifterna om projektet och dokumentationen tillsammans med övriga parter. All information som matas in sparas automatiskt i ansökan och du kan fortsätta fylla i den vid en tidpunkt som passar dig.
  5. Be vid behov om råd från myndigheterna i det projektspecifika “Chatt”-fönstret.
  6. Sänd in ansökan till myndigheten i mellanbladet “Lämna in ansökan”.

Gå till tjänsten Lupapiste

Kommunens egna blanketter