Hygienkompetens

Personer som hanterar oförpackade lättförskämbara livsmedel i en livsmedelslokal och som har arbetat i samma eller olika livsmedelslokaler i över tre månader bör visa intyg över tillräcklig livsmedelshygienisk kompetens, det s.k. hygienpasset.

Det erhålls genom att man avlägger ett hygienpasstestet med godkänt resultat. Före 31.12.2019 beviljades hygienpasset även på basen av ett betyg efter lämplig examen eller utbildning.

Kompetensintyg beviljas av godkända kompetenstestare.

Livsmedelsverkets webbsida finns mera information om hygienkompetens och en lista på godkända hygienkompetenstestare.