Hemvårdsstöd

Stöd för hemvård av barn betalas till en familj som har ett barn under tre år som inte får kommunal småbarnspedagogik. Hemvårdsstödet betalas även för familjens övriga barn under skolåldern. För barn som på grund av handikapp eller sjukdom blir läropliktiga vid sex års ålder kan hemvårdsstöd trots skolgång betalas till slutet av juli det år då de fyller sju år.

Stödet kan beviljas direkt efter att föräldrapenningen upphört. Det betalas tills det yngsta barnet fyller tre år eller börjar i kommunal småbarnspedagogik eller tills familjen väljer stöd för privat vård. Barnet kan vårdas av någondera föräldern eller t.ex. av en släkting eller privat producent.

Hemvårdsstödet omfattar en vårdpenning, som betalas separat för varje stödberättigat barn. Vårdtillägget betalas endast för ett barn.

Stöd för hemvård av barn söks hos FPA-byrån. Därifrån får du också mera information.