Ändringssökande

Ändring i beslut kan sökas på flera olika sätt. Om ändringssökande och besvär stadgas bl.a. i kommunallagen, lagen om rättegång i förvaltningsärenden och i olika speciallagar.

I speciallagar stadgas om ändringssökande i beslut genom förvaltningsbesvär. I kommunallagen stadgas om när och hur man kan söka ändring i beslut genom kommunalbesvär eller genom begäran om omprövning.