Karikaleden

Längd: 1,7 km

Startpunkt: Silldisvägen 111, Österhankmo simstrand

Ledbeskrivning: Leden är utmärkt med färg och skyltar. Det finns ett 13 meter högt utkikstorn av trä vid grillplatsen.

Service: Rast- och eldplats

Upprätthållare: Österhankmo HF/UF