Ekonomi

Kommunens skattesatser 2024

Korsholms kommuns inkomstskattesats är 8,4 %.

Fastighetsskattesatserna är följande:      

  • Allmän fastighetsskatteprocent för byggnader 1,00 %
  • Allmän fastighetsskatteprocent för tomtmark 1,30 %
  • Bostad för stadigvarande boende 0,55 %
  • Bostadsbyggnad för annat än stadigvarande boende 1,15 %
  • Allmännyttigt samfund 0,00 %
  • Obebyggda byggplatser 6,00 %
  • Kraftverk 3,10 %