Veterinärjour

Jouren är avsedd för brådskande fall, dvs. akuta sjukdomsfall eller olycksoffer.

Jourområde 1: Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes.

Journummer
Smådjur, vardagar kl. 16–220600 399 199
Smådjur, vardagar kl. 22–080600 418 823 (Evidensia)
Smådjur, helg kl. 08–22 0600 399 199
Smådjur, helg kl. 22–080600 418 823 (Evidensia)
Stordjur, vardagar kl. 16–08  0600 399 199
Stordjur, helg (dygnet runt)0600 399 199

Jourområde 2: Korsholm, Laihela, Lillkyro, Vasa och Vörå.

Journummer
Smådjur, vardagar kl. 16–220600 399 299
Smådjur, vardagar kl. 22–080600 418 823 (Evidensia)
Smådjur, helg kl. 08–220600 399 299
Smådjur, helg kl. 22–080600 418 823 (Evidensia) 
Stordjur, vardagar kl. 16–080600 399 299
Stordjur helg (dygnet runt) 0600 399 299

Jourtiden börjar vardagar kl. 16.00 och slutar följande vardagsmorgon kl. 8.00. Veckoslutsjouren börjar på fredag kl. 16.00 och pågår till måndag morgon kl. 8.00.

Jourtjänstens samtalsavgift är 1,527€/min + Ina mellan kl. 08.00–20.00 och 3,551 €/min + Ina mellan kl. 20.00–08.00 (Uppringarens samtalsavgift innehåller mervärdesskatt på 24 %).

Ifall du ringer från en prepaid-anslutning, så ska du försäkra dig om att du har tillräckligt med taltid laddad till din prepaid-anslutning.