Veterinärjour

Jouren är avsedd för brådskande fall, dvs. akuta sjukdomsfall eller olycksoffer.

Jourområde 1: Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes. Journummer 0600 399 199.

Jourområde 2: Korsholm, Laihela, Lillkyro, Vasa och Vörå. Journummer 0600 399 299.

Jourtiden börjar vardagar kl. 16.00 och slutar följande vardagsmorgon kl. 8.00. Veckoslutsjouren börjar på fredag kl. 16.00 och pågår till måndag morgon kl. 8.00.

Jourtjänstens samtalsavgift är 1,527€/min + Ina mellan kl. 08.00–20.00 och 3,551 €/min + Ina mellan kl. 20.00–08.00 (Uppringarens samtalsavgift innehåller mervärdesskatt på 24 %).

Ifall du ringer från en prepaid-anslutning, så ska du försäkra dig om att du har tillräckligt med taltid laddad till din prepaid-anslutning.