Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Med morgon- och eftermiddagsverksamheten avses verksamhet som barn i skolåldern (åk 1–2, samt för elever i årskurs 3–6 med särskilt stöd) kan delta i före och efter skoldagen. Morgon- och eftermiddagsverksamheten  erbjuder barnen en möjlighet till en trygg och mångsidig fritid som leds av en vuxen.