Elevbedömningen

I Korsholms kommun följer alla kommunens skolor samma principer vid elevbedömning.

På denna länk kan du läsa mera: https://korsholm.fi/barn-och-skola/grundlaggande-utbildning/elevbedomning