Elevbedömningen

Årskurserna 1–4

Verbala läsårsbetyg (inget mellanbetyg).
Lärandesamtal mellan elev, vårdnadshavare och lärare i december–januari.

Årskurs 5

Läsårsbetyg med siffror (inget mellanbetyg).
Lärandesamtal mellan elev, vårdnadshavare och lärare i december–januari.

Årskurs 6–8

Läsårsbetyg och mellanbetyg med siffror.
Lärandesamtal mellan elev, vårdnadshavare och lärare i december–januari.