Norra Vallgrund simstrand

Läge: Norra Vallgrund hamn
Hamnvägen 170, Norra Vallgrund

Utrustningsnivå:
– Badhytter
– Utedass
Upprätthållare: Folkhälsan i Replot