Novias bildkonstutställning

Bildkonststuderande från Yrkeshögskolan Novia ställer ut sina målningar i Galleri Arte Mare, Replotvägen 2.

Idrottspremieringar 2023

https://fritid.korsholm.fi/evenemang/visa/9072-000509-idrottspremieringar-2023