Kortmaraton

https://vuxeninstitutet.korsholm.fi/kurser/visa/8004-110414-kortmaraton

Vårkonsert Wasa Sångargilles Seniorkör

Välkommen på traditionsenlig vårkonsert med Wasa Sångargilles Seniorkör. dir. Rainer Holmgård
Fritt inträde.

Plats: Seniorpunkten, Niklasv. 1 i Smedsby.