Undvik besök vid närsjukhusen

På grund av det förvärrade coronaläget rekommenderas för tillfället att man om möjligt undviker besök på närsjukhusen samt socialvårdens enheter med vård och omsorg dygnet runt.

Coronavaccinering i Korsholm

Coronavaccineringsbehovet är stort i Korsholm och vi önskar att tidsbokningar i första hand görs via webbtidsbokningen.

Hälsocentralen informerar

Alla tider för influensavaccinering är fullbokade, men fler tider sätts in då vi får mera vaccin (kring 7.12). Också tiderna för coronavaccin dos 3 börjar vara fullbokade i december. Vi prioriterar nu de tider som finns kvar till personer över 80 år eller de som har immunbrist.