Novias bildkonstutställning

Bildkonststuderande från Yrkeshögskolan Novia ställer ut sina målningar i Galleri Arte Mare, Replotvägen 2.