Ny konstutställning!

Välkommen på vernissage av Jenni Österlunds utställning “The female urge to identify as a garden” en post-garden-installation i papper och textil som presenterar ett metaforiskt landskap.
Fredag 2.2.2024 kl. 19 Världsarvsporten, Galleri Arte Mare, Replotvägen 2
Servering. Ingen förhandsanmälan.

Sommarjobbsansökan 2024 inleds 5.2

Korsholms kommun erbjuder ungdomar födda 2005–2007 sommarjobb för fyra hela veckor/ ungdom under perioden 2.5–30.9.2024. Mera information om platserna finns på Kuntarekry fr.o.m. 5.2.2024.

Novias bildkonstutställning

Bildkonststuderande från Yrkeshögskolan Novia ställer ut sina målningar i Galleri Arte Mare, Replotvägen 2.

Program under höstlovet 18–20.10

Under skolornas höstlov 18–20.10 ordnar Kultur och Fritid en hel del roligt program, bland annat klättring, bowling och mörkervandring.

Barn och äldre får uppleva rörelseglädje tillsammans i höst

Barn och äldre i Korsholm får uppleva rörelseglädje tillsammans i höst. Under sju gemensamma evenemang för förskolebarn och seniorer blir det lekar, spel och samarbetsövningar. Rörelseglädje-evenemangen förverkligas gemensamt mellan två pågående projekt i kommunen: Rörelse i vardagen för äldre och Småbarnspedagogiken i rörelse.

Korsholmsstafetten avslutas

Kommunens fritids-och kulturavdelning har fattat beslut om att avsluta Korsholmsstafetten. Stafetten arrangerades åren 2000-2019, d.v.s. 20 år.