Upphandling av automatisk plogpinneutsättningsmaskin

Korsholms kommun / Teknisk service begär anbud på en maskin för helautomatisk utsättning och uppsamling av plogpinnar. Förfrågningar Eventuella förfrågningar om precisering till anbudsförfrågan görs per e-post till adressen kjell.sundsten@korsholm.fi. Förfrågningar besvaras inte per telefon. Anbuden ska vara Korsholms kommun…

Upphandling av kameraövervakning till Keskuskoulu och Solf skola

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud för kameraövervakning till Keskuskoulu och Solf skola. Frågor kan ställas till adressen tekniska@korsholm.fi senast 21.6.2022 klockan 12.00. Svar publiceras 22.6.2022 på kommunens hemsida under fliken Offentliga upphandlingar. Inga frågor har inkommit till anbudsförfrågan.…

Upphandling av solpaneler till ämbetshuset

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud för solpaneler till ämbetshuset i Smedsby. Frågor kan ställas till adressen tekniska@korsholm.fi före 8.6.2022 klockan 12.00. Svar publiceras 9.6.2022 på kommunens hemsida under fliken Offentlig upphandling. Anbud lämnas in till Korsholms kommun senast…

Anbudsförfrågan på modulbyggnad till Smedsby skolcentrum

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud på en modulbyggnad till Smedsby skolcentrum. Eventuella frågor ska ställas per e-post till tekniska@korsholm.fi före 6.6.2022 kl. 12.00. Svar publiceras 7.6.2022 på hemsidan under fliken Offentliga upphandlingar.Anbud lämnas in till Korsholms kommun före 9.6.2022…

Upphandling av avfallshantering

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud på avfallshantering för perioden 1.7.2022–31.12.2023. Frågor kan ställas till adressen tekniska@korsholm.fi senast 31.5.2022 klockan 12.00. Svar publiceras på hemsidan under fliken Offentlig upphandling 1.6.2022. Anbud ska lämnas in senast 7.6.2022 före klockan 12.00.…

Anbudsförfrågan på en korgtunneldiskmaskin

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud på en korgtunneldiskmaskin. Frågor till anbudsförfrågan kan ställas till adressen tekniska@korsholm.fi före 3.6.2022 klockan 12.00. Svar publiceras på hemsidan 7.6.2022 under fliken Offentliga upphandlingar. Anbud ska lämnas in elektroniskt till adressen tekniska@korsholm.fi före…