Upphandling av målning av vägmarkeringar

Korsholms kommun begär anbud på enhetspris och totalpris för målning av körbanemarkeringar och skyddsvägar. Frågor angående anbudsförfrågan kan före 30.4.2024 kl. 12.00 ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi. Svar publiceras 3.5.2024 på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in…

Anbudsförfrågan på ramavtal för maskintjänster för år 2024-2025

Korsholms kommun begär anbud på maskintjänster för åren 2024–2025.Anbuden ska vara inlämnade till Korsholms kommun senast 29.4.2024 kl. 12.00.Eventuella förfrågningar om precisering till anbudsförfrågan görs per e-post till adressen tekniska@korsholm.fi. Frågorna ska skickas före 15.4.2024 kl. 12.00. Inga frågor gällande…

Upphandling av skolskjutsar för en del av Solf elevupptagningsområde

Korsholms kommun begär anbud på elevskjutsar för del av Solf elevupptagningsområde. Upphandlingen har publicerats på Hilma https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/, under namnet, Upphandling av elevskjutsar för en del av Solf elevupptagningsområde. Hilma – Ilmoitus (hankintailmoitukset.fi)

Upphandling av armklippare/bomröjare

Korsholms kommun/Teknisk service begär anbud på en armklippare/bomröjare. Frågor till anbudsförfrågan kan före 9.4.2024 kl. 12.00 ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi. Svar publiceras 10.4.2024 på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in senast 12.4.2024 kl. 14.00. Inga frågor…

Upphandling av vägsalt

Korsholms kommun / Teknisk service / Trafikleder begär anbud på vägsalt. Frågor till anbudsförfrågan ska lämnas in till tekniska@korsholm.fi före 21.3.2024 kl. 12.00. Svar publiceras 22.3.2024 på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in senast 27.3.2024 kl.…

Intresseanmälningar för upphandling av stenmaterial och matjord

Korsholms kommun/Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för att delta i upphandlingen av krossgrusmaterial, naturstenar, fyllnadsjord samt matjord och sand levererat till olika arbetsplatser i kommunen. Intresseanmälan ska lämnas in senast 13.3.2024 kl. 16.00. För mera information se Hilma; https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/96879/notice/142322/overview Tilläggsbrev 1…

Intresseanmälningar för upphandling av sanering av vägbelysning 2024

Korsholms kommun/Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för att delta i upphandlingen av sanering av vägbelysning 2024. Intresseanmälningar ska lämnas in senast 1.3.2024 kl. 16.00 till adressen tekniska@korsholm.fi. För mera information se Hilma; https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/97081/notice/142578/overview

Uppgörande av Iskmo-Jungsund delgeneralplan

Korsholms kommun begär anbud för utarbetande av Iskmo-Jungsund delgeneralplan. Delgeneralplanen uppgörs med rättsverkningar. Uppdraget är ett totalplaneringsuppdrag. Anbudet ska vara Korsholms kommun tillhanda senast 9.1.2024 kl.16.00. Förfrågningar om precisering av anbudsförfrågan kan sändas per e-post till planlaggning(at)korsholm.fi senast 18.12.2023. Den…

Anbudsförfrågan för anläggande av vattenledning längs Hagnäs-Mälsorvägen

Arbetet omfattar byggande av ny vattenledning invid Hagnäs-Mälsorvägen. Den nya vattenledningen skall ersätta befintlig undervattensledning i västra sidan av Vassorfjärden. Entreprenadområdet sträcker sig från Hagnäs-Mälsorvägen 365 till 509. Entreprenören förutsätts ha bekantat sig med byggnadsplatsen före offerten ges. Linjen är inte utstakad i terrängen.