Upphandling av ramavtal för byggtjänster

Korsholms kommun/Fastighetsverket begär in anbud på ramavtal för byggtjänster. Frågor gällande anbudsförfrågan kan ställas till tekniska@korsholm.fi före 28.11.2022 kl. 12.00. Svar publiceras 30.11.2022 på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in före 7.12.2022 kl. 12.00. Anbudsförfrågan finns…

Upphandling av ramavtal för planeringstjänster

Korsholms kommun/Fastighetsverket begär in anbud på ramavtal för planeringstjänster för tiden 1.1–31.12.2023 med option för perioden 1.1–31.12.2024. Frågor angående anbudsförfrågan kan ställas till adressen tekniska@korsholm.fi före 22.11.2022 klockan 12.00. Svar publiceras 23.11.2022 under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in…

UPPGÖRANDE AV HELSINGBY-TOBY DELGENERALPLAN

Korsholms kommun begär anbud för uppgörande av en delgeneralplan för Helsingby-Toby. Delgeneralplanen uppgörs med rättsverkningar. Förfrågningar om precisering av anbudsförfrågan kan sändas per e-post till planlaggning@korsholm.fi senast 7.11.2022. Den 10.11.2022 kommer frågor och svar att publiceras här. Anbudet ska vara…

Anbudsförfrågan på rivning av byggnaderna på Kvevlanders fastighet i Kvevlax

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud på rivning av byggnaderna på Kvevlanders fastighet i Kvevlax. Frågor till anbudsförfrågan kan ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi före 3.10.2022 kl. 12.00. Svar publiceras 4.10.2022 på kommunens hemsida under fliken Kommun / Offentlig upphandling.…