Anläggande av dagvattenrör vid Vikby 2 i Vikby

Korsholms kommun/ Samhällsbyggnad avser anlägga ett dagvattenrör på detaljplanområdet Vikby 2 i Vikby. Intresserade entreprenörer skall lämna intresseanmälan till adressen tekniska(at)Korsholm.fi Information över vad som intresseanmälan skall innehålla finns i Hilmaannonsen på adressen:  https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/91011/notice/133328/overview

Anbudsförfrågan för byggande av tryckavloppsledning i Kalvholm, skede 4

Utbyggnaden av kommunalt avloppsledningsnät i Kalvholm inleddes 2020 och har delats upp i 4 delprojekt under åren 2020 – 2023. I denna anbudsförfrågan ingår det fjärde delprojektet.Dokumenten finns på Hilma:https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/91048/notice/133396/overview Anbuden ska vara Korsholms kommun tillhanda senast 21.8.2023 kl 12:00…

Upphandling av byggnadsinventering för Björkö-Replot yttre skärgård

Anbud begärs för en byggnadsinventering, vilken ska ligga till grund för den pågående revideringen av Björkö-Replot stranddelgeneralplan. Förfrågningar om precisering av anbudsförfrågan kan sändas per e-post till planlaggning(at)korsholm.fi senast 18.5.2023. Anbudet ska vara Korsholms kommun tillhanda senast måndagen den 29.5.2023…