Upphandling av skolskjutsar för en del av Solf elevupptagningsområde


Korsholms kommun begär anbud på elevskjutsar för del av Solf elevupptagningsområde.

Upphandlingen har publicerats på Hilma https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/, under namnet, Upphandling av elevskjutsar för en del av Solf elevupptagningsområde.

Hilma – Ilmoitus (hankintailmoitukset.fi)

Flera nyheter