Tillsyn av hushållsvatten

Anläggningar som levererar hushållsvatten

Vattenverk, vattensammanslutningar och vattenandelslag ansvarar för vattenkvaliteten inom sitt verksamhetsområde ända till anslutningspunkten för fastighetens vattenledning. En grunduppgift för de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna är regelbunden kontroll av hushållsvatten som anläggningarna levererar. För varje vattenverk uppgörs en provtagningsplan som baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets förordning.

Antalet vattenprov beräknas enligt hur mycket vatten som levererats till området eller antalet invånare i fastigheterna.

Privata brunnar

En brunn måste skötas och underhållas för att vattnet ska fortsätta att vara bra år efter år. Även om vattnet ser bra ut och smakar bra kan det innehålla ämnen som är skadliga för hälsan. Därför är det skäl att undersöka brunnsvattnet innan det tas i bruk och därefter med ett eller några års mellanrum.

Brunnens ägare kan själv ta provet och leverera det till laboratoriet. Provtagningskärl kan fås från laboratoriet eller via miljöenheten. Miljö- och hälsoinspektören kan också ta hand om provtagningen mot avgift.

vatten.fi:s sidor finns information om brunnars skötsel och underhåll.

Laboratorier
Laboratorier där vattenundersökningar kan göras:
KVVY-Botnialab Oy, Institutgatan 7, 65100 Vasa
Ab SeiLab Oy, Vasavägen 1 C, 3. vån., 60100 Seinäjoki
Ab SeiLab Oy, Topeeka 47 H, 61800 Kauhajoki
KVVY-Porilab, Vetenskapsparken 4, 28600 Björneborg
Eurofins Ahma Oy, Oivaltajantie 10, 60100 Seinäjoki