Parkeringsplatser i Smedsby centrum

I Smedsby centrum finns allmänna parkeringsplatser på alla gator där det inte är parkeringsförbud, samt på parkeringsplatsen som finns i korsningen av Korsholmsvägen och Olofsvägen, dessa platser kan även hyras på årsbasis för 15€/månad.

För mera information om hyrning av parkeringsplats kontakta tekniska assistenten Mona Martin mona.martin@korsholm.fi