Specialpedagogik inom småbarnspedagogik och förskola

Specialpedagogik finns till för barn som är i behov stöd eller uppmärksamhet i någon form. Det kan röra sig om barn med speciella behov men också om barn med vardagsbekymmer (språkligt, motoriskt, socialt, känslomässigt, inlärningsmässigt etc.)

I Korsholms kommun finns sju ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik. Speciallärarna inom småbarnspedagogik har sitt kansli vid bildningskansliet i ämbetshuset och besöker kommunens daghem, förskolor och vid behov familjedagvården.

  • Specialläraren inom småbarnspedagogik samarbetar med barnens vårdnadshavare, daghemspersonal, förskolepersonal och övriga sakkunniga såsom barnrådgivning, familjerådgivning, skola, psykologer, terapeuter och sjukhus.
  • Varje barn har rätt att vid behov få stöd och handledning för sitt växande och lärande. Nivåerna för stöd och lärande är: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Detta kallas trestegsstödet.

Ni vårdnadshavare får gärna ringa oss!