Elevvårdsgruppen

Den gemensamma elevvården handhas av skolans elevvårdsgrupp. Till den hör rektor, en lärarrepresentant, speciallärare, en förskollärare, kurator och hälsovårdare.

Elevvårdsgruppen berör det förebyggande elevvårdsarbetet i skolan.

Ett gott samarbete mellan hem och skola är en grundförutsättning för en fungerande elevvård.

Den individuella elevvården stöds av kuratorstjänster, psykologtjänster, skolhälsovården och specialundervisning.

Kontaktuppgifter till kurator och hälsovårdare:

kurator:  
Monica Nabb 044 424 9202

hälsovårdare:  
Elisabeth Hagberg tfn 050-518 1098 
Telefontid må-ons kl 8-8.30