Skolans ledning

Skolan har en rektor och en vicerektor, vars uppgifter är att skapa goda arbetsförutsättningar för eleverna, lärarna och den övriga personalen samt att ange visioner för verksamhetens fortsatta inriktning.

Rektor: Anna Nylund
Mail: rektor.smedsby-bole.skola@korsholm.fi / lena.sjoholm-fahllund@korsholm.fi
Telefon: 044 727 1357

Vice rektor: Ann-Charlott Matikainen
Mail: ann-charlott.matikainen@korsholm.fi
Telefon:
040 7342 673