Skolans ledning

Skolan har en rektor och en vicerektor, vars uppgifter är att skapa goda arbetsförutsättningar för eleverna, lärarna och den övriga personalen samt att ange visioner för verksamhetens fortsatta inriktning.

Varje vecka samlas lärarkåren till samplaneringsmöte. Personalmöten hålls vid behov. Rektor för även utvecklingssamtal med samtlig personal vid skolan. Skolan har en ledningsgrupp som sammankommer varannan vecka.