Skolans ledning

Skolan har en rektor och en vicerektor, vars uppgifter är att skapa goda arbetsförutsättningar för eleverna, lärarna och den övriga personalen samt att ange visioner för verksamhetens fortsatta inriktning.

Rektor: Lena Sjöholm-Fahllund
Mail: rektor.smedsby-bole.skola@korsholm.fi / lena.sjoholm-fahllund@korsholm.fi
Telefon: 050 518 1231

Vice rektor: Ann-Charlott Matikainen
Mail: ann-charlott.matikainen@korsholm.fi
Telefon:
040 7342 673