Föräldrakontakt

En välfungerande kontakt mellan hemmet och skolan är viktig för elevernas trivsel och framgång i skolarbetet. Föräldramöten ordnas i alla klasser under hösten, i december-januari ordnas lärandesamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare.

Skolan använder Wilma som kanal för information till hemmen.  På skolans hemsida finns också en del info.