Föräldrakontakt

En välfungerande kontakt mellan hemmet och skolan är viktig för elevernas trivsel och framgång i skolarbetet. Föräldramöten ordnas i alla klasser under hösten, i december-januari ordnas lärandesamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare.

Skolan använder Wilma som kanal för information till hemmen.  På skolans hemsida finns också en del info.

I skolan finns en registrerad Hem och skola-förening, vars syfte är att främja samarbetet mellan hemmen och skolan. Föreningen bidrar med sin verksamhet till att sätta guldkant på elevernas skolvardag. Hem och skola är även en företrädare för föräldraopinionen i skolfrågor.