Fastighetsskötsel

Fastighetsverket handhar fastighetsskötseln på samtliga kommunala byggnader i egen regi. Snöröjning och sandning är det ända som köps av entreprenörer. Fastighetsskötseln är uppdelad i delområden och flera fastighetsskötare bildar arbetsteam som sköter samtliga byggnader inom sitt delområde.