Vistan simstrand

Läge: Vistan
Vistanvägen 243, Vistan

Utrustningsnivå: – Badhytter
– Utedass
Upprätthållare: Folkhälsan i Replot