Solbackens daghem

Bölesundsvägen 13, Smedsby

Ekorrarna
Tfn 050 518 1243

Björnungarna
Tfn 050 518 1240

Kaninungarna
Tfn 050 518 1247

Grävlingarna
Tfn 044 727 1389

Igelkottarna
Tfn 044 727 1388

Myrorna
Tfn 044 727 1387

Rävarna
Tfn 044 424 0351

Solbacken är ett daghem där både barn och vuxna kan känna sig trygga, respekterade och delaktiga.

Tillsammans med familjer stöder vi barnets uppväxt, utveckling och lärande.

Vårt daghem ska vara en välkomnande och öppen plats som uppmuntrar till en lekfull och rolig pedagogisk vardag.

Den mångsidiga kompetensen är något som vi jobbar mycket med för att skapa goda förutsättningar för det livslånga lärandet.

Målet för verksamheten är att ge barnet en trygg och harmonisk tillvaro. Leken har en central betydelse för barnets välbefinnande och lärande, barnet ska få ro att leka och vårt mål är att stöda barnet i att utveckla kamratrelationer och vardagskompetens. Varje barn är unikt och värdefullt precis som det är och vi vill främja barnets individuella styrkor.