Planläggning

På planläggningsavdelningen utarbetas general- och detaljplaner. Vi sköter även om utdelningen av lediga bostads- och industritomter samt utarrendering av kommunens åkermarker.

Besöksadress:
Korsholms ämbetshus
Centrumvägen 4
65610 KORSHOLM
Planläggningsavdelningen, 2 våningen

E-post: planlaggning@korsholm.fi
Växel: (06) 327 7111