Intresseanmälningar för upphandling av sanering av vägbelysning 2024

Korsholms kommun/Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för att delta i upphandlingen av sanering av vägbelysning 2024. Intresseanmälningar ska lämnas in senast 1.3.2024 kl. 16.00 till adressen tekniska@korsholm.fi. För mera information se Hilma; https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/97081/notice/142578/overview

Uppgörande av Iskmo-Jungsund delgeneralplan

Korsholms kommun begär anbud för utarbetande av Iskmo-Jungsund delgeneralplan. Delgeneralplanen uppgörs med rättsverkningar. Uppdraget är ett totalplaneringsuppdrag. Anbudet ska vara Korsholms kommun tillhanda senast 9.1.2024 kl.16.00. Förfrågningar om precisering av anbudsförfrågan kan sändas per e-post till planlaggning(at)korsholm.fi senast 18.12.2023. Den…

Anbudsförfrågan för anläggande av vattenledning längs Hagnäs-Mälsorvägen

Arbetet omfattar byggande av ny vattenledning invid Hagnäs-Mälsorvägen. Den nya vattenledningen skall ersätta befintlig undervattensledning i västra sidan av Vassorfjärden. Entreprenadområdet sträcker sig från Hagnäs-Mälsorvägen 365 till 509. Entreprenören förutsätts ha bekantat sig med byggnadsplatsen före offerten ges. Linjen är inte utstakad i terrängen.

Anbudsförfrågan för byggande av tryckavloppsledning i Kalvholm, skede 4

Utbyggnaden av kommunalt avloppsledningsnät i Kalvholm inleddes 2020 och har delats upp i 4 delprojekt under åren 2020 – 2023. I denna anbudsförfrågan ingår det fjärde delprojektet.Dokumenten finns på Hilma:https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/91048/notice/133396/overview Anbuden ska vara Korsholms kommun tillhanda senast 21.8.2023 kl 12:00…

Upphandling av byggnadsinventering för Björkö-Replot yttre skärgård

Anbud begärs för en byggnadsinventering, vilken ska ligga till grund för den pågående revideringen av Björkö-Replot stranddelgeneralplan. Förfrågningar om precisering av anbudsförfrågan kan sändas per e-post till planlaggning(at)korsholm.fi senast 18.5.2023. Anbudet ska vara Korsholms kommun tillhanda senast måndagen den 29.5.2023…