Anbudsförfrågan för anläggande av vattenledning längs Hagnäs-Mälsorvägen


Arbetet omfattar byggande av ny vattenledning invid Hagnäs-Mälsorvägen. Den nya vattenledningen skall ersätta befintlig undervattensledning i västra sidan av Vassorfjärden. Entreprenadområdet sträcker sig från Hagnäs-Mälsorvägen 365 till 509. Entreprenören förutsätts ha bekantat sig med byggnadsplatsen före offerten ges. Linjen är inte utstakad i terrängen.

Vattenrör.
Flera nyheter