Anbudsförfrågan för byggande av tryckavloppsledning i Kalvholm, skede 4


Utbyggnaden av kommunalt avloppsledningsnät i Kalvholm inleddes 2020 och har delats upp i 4 delprojekt under åren 2020 – 2023. I denna anbudsförfrågan ingår det fjärde delprojektet.
Dokumenten finns på Hilma:
https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/91048/notice/133396/overview

Anbuden ska vara Korsholms kommun tillhanda senast 21.8.2023 kl 12:00

Frågor och svar

Fråga 1: Skall material ingå i enhetsprislistan från kod 41000 till 53200, eller prissätts endast arbete i koden?

Svar 1: Från kod 41000 till 53200 behöver endast raden med Tryckavlopp, P 63-10 PEH prissättas.

Fråga 2: Hur har beställaren tänkt utföra arbetet över vägtrumman från linje 5.5 till 5.50.

Svar 2: Tryckavloppet måste byggas på sidan om vägtrumman.

Fråga 3: Slänten är väldigt brant från linje 5.4 till 5.5, hur nära vägen får vi gräva detta avsnitt? 

Svar 3: Vi har märkt ut dragningen enl. planeringen med blåa märkkäppar i terrängen från 5.4 till 5.5.

Flera nyheter