Anbudsförfrågan för sanering av vatten- och avloppsledningar på Näsvägen och Kyrkstigen


Arbetet omfattar byggande av nya vattenledningar och avloppsledningar som ersätter befintliga, där vattenledningarna haft återkommande läckage de senaste åren.
Byggnadsplatsen finns i Solf på Tallbackens bostadsområde.

Arbetet omfattar byggande av nya vattenledningar och avloppsledningar som ersätter befintliga, där vattenledningarna haft återkommande läckage de senaste åren. Byggnadsplatsen finns i Solf på Tallbackens bostadsområde.

På grund av påskhelgen har beräkningstiden förlängts. Anbuden skall vara inlämnade till Korsholms kommun senast tisdag 11.4.2023 kl. 12:00.

Flera nyheter