Ett yrkande på upphandlingsrättelse gällande Korsholms bildningscampus har lämnats in


En av anbudsgivarna i upphandlingen av Korsholms bildningscampus har lämnat in ett yrkande på upphandlingsrättelse till Korsholms kommun och ett besvär till marknadsdomstolen.

visualisering av skolcampus

Marknadsdomstolen har idag den 12 maj begärt Korsholms kommuns bemötande med anledning av det besvär som en part i upphandlingen lämnat.

Kommunens samhällsbyggnadsutskott som är den upphandlande enheten kommer att ge kommunens bemötande till marknadsdomstolen. Samhällsbyggnadsutskottet behandlar också rättelseyrkandet. Det är ännu inte klart med vilken tidtabell ärendet kan behandlas.

– Det som vi kan säga redan nu är att det här påverkar byggstarten för bildningscampus. Utan entreprenadkontrakt kan bygget inte starta. Hur det påverkar tidtabellen för färdigställandet är för tidigt att säga, säger kommunens tekniska direktör Ben Antell.

Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle byggstarten ske i juni.

Flera nyheter