Anbudsförfrågan för sanering av vattenledning längs Västersolfvägen


Arbetet omfattar byggande av ny vattenledning som ersätter befintlig PE 90. Samtidigt monteras ett tryckavlopp för framtida bruk längs en sträcka (pl 900 – 1050 + 45m) bredvid nya vattenledningen.

Vattenrör.

Arbetet omfattar byggande av ny vattenledning som ersätter befintlig PE 90. Samtidigt monteras ett tryckavlopp för framtida bruk längs en sträcka (pl 900 – 1050 + 45m) bredvid nya vattenledningen. I rörschaktet reserveras utrymme för ett framtida självfallsavlopp (pl 163 – 900).

Flera nyheter