Inskrivning till grundskolorna 12.2–29.2

Inskrivning av elever (2017 födda) som höstterminen 2024 ska inleda sin skolgång i Korsholms kommuns grundskolor görs via programmet Wilma under tiden 12.2–29.2.2024.

Sommarjobbsansökan 2024 inleds 5.2

Korsholms kommun erbjuder ungdomar födda 2005–2007 sommarjobb för fyra hela veckor/ ungdom under perioden 2.5–30.9.2024. Mera information om platserna finns på Kuntarekry fr.o.m. 5.2.2024.

Lyssna på bildningens jubileumssånger

Nu kan du lyssna på bildningens jubileumssånger på Youtube och Spotify. Låtarna har tonsatts av eleverna Adrian Romar och Natalie Björkstrand.