Moderna digitala metoder i undervisningen i Korsholm

I Korsholm implementeras som bäst en digital lärstig inom samtliga svensk- och finskspråkiga grundskolor och förskolor samt inom småbarnspedagogiken. Den digitala kunskapen ska vara ett redskap i elevens skolvardag och ska inte ses som fristående kunskap. Den digitala lärstigen utarbetades våren 2021 av kommunens IT-tutorer tillsammans med en så kallad DigiEko-grupp.

Avdelning vid Singsby daghem evakueras

Fastighetsverket i Korsholms kommun har under sommaren gjort reparationer i Singsby daghem för att säkerställa kvaliteten på inomhusluften. Det har dock visat sig att flera personer fortfarande reagerar på inomhusluften. Fler undersökningar behöver göras och konstruktioner tas upp. Under tiden som detta görs kan verksamhet inte ordnas i fastigheten. Nu undersöks olika alternativ för evakueringen av verksamheten.