Ny webbtjänst för barnfamiljer

Österbottens välfärdsområde har tagit i bruk en ny webbtjänst för barnfamiljer. Omaperhe.fi innehåller information om tjänster inom välfärdsområdet, kommuner, organisationer, församlingar och FPA.

Resultat av föräldraenkät om småbarnspedagogik och förskola

Enligt lagen om småbarnspedagogik ska barnens vårdnadshavare ha möjlighet att delta i och påverka planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten. Samtliga vårdnadshavare som har barn inom småbarnspedagogik och förskola har getts möjlighet att besvara en föräldraenkät.

Upphandling av skolskjutsar för en del av Solf elevupptagningsområde

Korsholms kommun begär anbud på elevskjutsar för del av Solf elevupptagningsområde. Upphandlingen har publicerats på Hilma https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/, under namnet, Upphandling av elevskjutsar för en del av Solf elevupptagningsområde. Hilma – Ilmoitus (hankintailmoitukset.fi)

Inskrivning till grundskolorna 12.2–29.2

Inskrivning av elever (2017 födda) som höstterminen 2024 ska inleda sin skolgång i Korsholms kommuns grundskolor görs via programmet Wilma under tiden 12.2–29.2.2024.

Sommarjobbsansökan 2024 inleds 5.2

Korsholms kommun erbjuder ungdomar födda 2005–2007 sommarjobb för fyra hela veckor/ ungdom under perioden 2.5–30.9.2024. Mera information om platserna finns på Kuntarekry fr.o.m. 5.2.2024.

Lyssna på bildningens jubileumssånger

Nu kan du lyssna på bildningens jubileumssånger på Youtube och Spotify. Låtarna har tonsatts av eleverna Adrian Romar och Natalie Björkstrand.