Småbarnspedagogiken upplevs som trygg och barnen trivs

Det är tryggt att lämna barnet till småbarnspedagogik och förskola i Korsholm och barnen trivs. Det framkommer från den enkät som vårdnadshavare med barn inom småbarnspedagogiken har besvarat under vårvintern.

Resultat av föräldraenkät om småbarnspedagogik och förskola

Enligt lagen om småbarnspedagogik ska barnens vårdnadshavare ha möjlighet att delta i och påverka planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten. Samtliga vårdnadshavare som har barn inom småbarnspedagogik och förskola har getts möjlighet att besvara en föräldraenkät. Frågeställningar som ingick i…

Lättlunch för Ukraina i Korsholms skolor och daghem

I Korsholms skolor och daghem blir det grötlunch måndagen den 11 april. Prisskillnaden mellan den lättare lunchen och en vanlig lunch skänks till Finlands Röda Kors för humanitär hjälp i Ukraina.

Digital vernissagedag i Korsholm

Grundskolorna i Korsholms kommun ordnar en digital vernissagedag torsdagen den 7 april. Då presenteras i olika digitala kanaler verk som visar elevernas kunskaper inom text-, bild- och ljudbehandling samt presentationsverktyg.