Startlov för utbyggnaden av Korsholms gymnasium

Kommunstyrelsen beviljade startlov för utbyggnaden av Korsholms gymnasium på sitt sammanträde den 11.9. Den planerade byggstarten är i oktober och utbyggnaden ska vara klar sommaren 2024.

Barn och äldre får uppleva rörelseglädje tillsammans i höst

Barn och äldre i Korsholm får uppleva rörelseglädje tillsammans i höst. Under sju gemensamma evenemang för förskolebarn och seniorer blir det lekar, spel och samarbetsövningar. Rörelseglädje-evenemangen förverkligas gemensamt mellan två pågående projekt i kommunen: Rörelse i vardagen för äldre och Småbarnspedagogiken i rörelse.

Äppeldalens daghem öppnar i augusti

Korsholms kommuns nya tvåspråkiga daghem Äppeldalens daghem – Omenalaakson päiväkoti öppnar 1.8 på Torgvägen 5 i Smedsby. Antalet barngrupper är fem och verksamhetsspråken är svenska och finska.