Anmälan till förskoleundervisning och inskrivning till skolan

Anmälan till Korsholms kommuns förskolor görs elektroniskt under tiden 15-28.2.2023. Inskrivning av elever (2016 födda) som höstterminen 2023 ska inleda sin skolgång i Korsholms kommuns grundskolor görs via programmet Wilma under tiden 15–28.2.2023.

Inskrivning till grundskolorna

Inskrivning av elever (2016 födda) till grundskolorna görs under tiden 15.2–28.2.2023. Mer info om inskrivningen kommer i början av februari.

Småbarnspedagogiken upplevs som trygg och barnen trivs

Det är tryggt att lämna barnet till småbarnspedagogik och förskola i Korsholm och barnen trivs. Det framkommer från den enkät som vårdnadshavare med barn inom småbarnspedagogiken har besvarat under vårvintern.