Moderna digitala metoder i undervisningen i Korsholm

I Korsholm implementeras som bäst en digital lärstig inom samtliga svensk- och finskspråkiga grundskolor och förskolor samt inom småbarnspedagogiken. Den digitala kunskapen ska vara ett redskap i elevens skolvardag och ska inte ses som fristående kunskap. Den digitala lärstigen utarbetades våren 2021 av kommunens IT-tutorer tillsammans med en så kallad DigiEko-grupp.

Avdelning vid Singsby daghem evakueras

Fastighetsverket i Korsholms kommun har under sommaren gjort reparationer i Singsby daghem för att säkerställa kvaliteten på inomhusluften. Det har dock visat sig att flera personer fortfarande reagerar på inomhusluften. Fler undersökningar behöver göras och konstruktioner tas upp. Under tiden som detta görs kan verksamhet inte ordnas i fastigheten. Nu undersöks olika alternativ för evakueringen av verksamheten.

Coronasmitta vid Mustasaaren keskuskoulu

Coronasmitta vid Mustasaaren keskuskoulu.

Elever och personal i Mustasaaren keskuskoulu har exponerats för coronaviruset.

Årskurs 9 övergår till distansundervisning fram till 12.9.  

Alla berörda är informerade i nuläget men smittspårningen pågår fortfarande.
Beredskapsledningsgruppen följer med läget och informerar mera vid behov. 

Korsholms högstadium övergår till distansundervisning.

Hela Korsholms högstadium övergår till distansundervisning under tiden 30.8 – 3.9.2021.

Närundervisning ordnas för elever inom särskilda stödet. Alla vårdnadshavare har informerats.
Beredskapsledningsgruppen följer med läget och informerar mera vid behov.