Nu är grundstenen till simhallen murad


Simhallsbygget i Korsholm har nått en milstolpe. Måndagen den 19 juni var det dags för grundstensmurning.

Tre personer murar grundsten

Kommundirektör Rurik Ahlberg, kommunstyrelseordförande Carola Lithén, fullmäktigeordförande Christoffer Ingo och välfärdsutskottets ordförande Rosmarie Finne deltog i murningen från kommunens sida. Fullmäktigeordförande Christoffer Ingo höll kommunens tal på ceremonin.

Byggarbetet har förlöpt väldigt bra, berättade Mikael Snellman, regionchef på byggföretaget YIT på måndagens tillställning.

– Simbassängerna är redan på plats, de levererades i maj.

Bygget sysselsätter omkring 100 personer.

Ett 30-tal inbjudna gäster deltog i grundmurningstillställningen.

Simhallen klar i juni 2024

Den nya simhallen får en huvudbassäng med 4 x 25 meters banor, en terapibassäng, en barnbassäng, en kallbassäng, en plaskbassäng och en bubbelpool. Dessutom byggs en vattenrutschbana för barn.

På andra och tredje våningen i samma byggnad får Vallonia 21 nya hotellrum samt konferensutrymmen för 200 personer och ett café.

In i grundstenen murades en kapsel med bland annat mynt, dagstidningar och ett grundstensmurningsdokument. På bilden fastighetsbolagets styrelseordförande Bengt Beijar (till vänster) och byggets projektchef Keijo Ullakko.

Den nya simhallen blir klar i juni 2024 och den nya hotelldelen lite tidigare, i april-maj 2024.

Budgeten ser ut att hålla

Kostnaden för simhallen är 7,2 miljoner euro. Största delen av kostnaderna finansieras med ett lån som kommunen beviljar bolaget Fastighets Ab Torgvägen 2, som ägs gemensamt av Korsholms kommun och Vallonia.

– Budgeten ser ut att hålla om inget oförutsett inträffar, sa fastighetsbolagets styrelseordförande Bengt Beijar på grundmurningstillställningen.

Kommunen äger simhallen och kommer att sköta om verksamheten där.

Nedan kan du se en intervallvideo eller så kallad timelapse-video av bygget.

Flera nyheter