Startlov för utbyggnaden av Korsholms gymnasium


Kommunstyrelsen beviljade startlov för utbyggnaden av Korsholms gymnasium på sitt sammanträde den 11.9. Den planerade byggstarten är i oktober och utbyggnaden ska vara klar sommaren 2024.

Skolbyggnad

Utbyggnaden har en våningsyta på 435 kvadratmeter. Totalt omfattar projektet fyra klassrum, ett grupprum, två arbetsrum, wc-utrymmen samt tekniska utrymmen. Ändringar görs även på den befintliga byggnaden och uteområden inklusive rördragningar och kabelgrävning.

Samhällsbyggnadsutskottet valde på sitt förra möte Ab Byggtjänst H-E Storlund Oy, som lämnat det ekonomiskt mest förmånliga anbudet, till entreprenör för utbyggnaden av gymnasiet.

1 400 000 euro har reserverats i samhällsbyggnadsutskottets investeringsbudget för år 2023 för utbyggnaden.

Flera nyheter