Skolorna i Korsholm inleder läsåret 15.8


Skolorna i Korsholm inleder läsåret tisdag 15 augusti. 275 nya ettor inleder sin skolgång i kommunen i höst.

Cyklar på skolgård

Antalet ettor i de svenskspråkiga skolorna är 203 stycken och antalet ettor i de finskspråkiga skolorna är 72.

Höstlovet hålls i år 18–20.10, jullovet 23.12–5.1 och sportlovet 26.2–1.3.2024. Läsåret avslutas 1.6.2024.

Via den här länken hittar du mera information om skolgången i Korsholms kommun. Vi önskar alla elever och personal ett fint läsår!

Flera nyheter