Lämna in dina hållbarhetsidéer

Hur kan Korsholms kommun satsa mer på hållbarhet? Vi samlar in hållbarhetsidéer i samband med Hållbarhetsveckan. Dela med dig av dina idéer och förslag senast fredag 6.10!

Dags att söka bidrag och understöd 2023

Föreningar i Korsholm kan nu ansöka om bidrag för fritids-, idrotts- och kulturverksamhet samt byautveckling. Privatpersoner kan ansöka om kultur- eller konstnärsstipendium.

Sommarjobb och sommarjobbssedlar

Ansökningstid för sommarjobbssedlar: 1–19.2.2023 kl. 23.59.
Ansökningstid för sommarjobb: 6.2 kl. 12.00 – 5.3.2023 kl. 23.59.