Två Korsholmsföretag belönades på företagarfest

Korsholmsföretaget Vilpe som utvecklar och tillverkar ventilations- och specialtakprodukter är årets företag i regionen och skobutik Sko Ekstra från Smedsby är årets företag i Korsholm. Båda företagen belönades på Kust-Österbottens Företagares galamiddag på Strampen i lördags 6.11.

Ny näringslivskoordinator bjuder in till företagsträffar

Korsholms kommuns nya näringslivskoordinator Johanna Långskog ser framemot att utveckla servicen för företag i kommunen. Ett första steg är att träffa och höra önskemål från kommunens företagare. Korsholms kommun bjuder tillsammans med Korsholms Företagare företag till företagsträffar som hålls på olika håll i kommunen.

Korsholms kommuns satsning på hållbarhet börjar synas

De första hållbarhets- och klimatåtgärderna i Korsholms kommun syns redan nu, fyra månader efter att kommunens nya klimat- och energistrategi godkändes. Kommunen har upphandlat sin elenergi av producenter som stöder sig på primärt förnyelsebara energikällor och kommunen har anställt en projektledare, Geir Byrkjeland, som arbetar med klimatledarskap.

Ny näringslivskoordinator i Korsholm

Johanna Långskog började arbeta som näringslivskoordinator i Korsholms kommun i augusti. Hon ser framemot att utveckla servicen för företag i kommunen.

Byautvecklingsstöd till föreningar och sammanslutningar

Föreningar och sammanslutningar i Korsholm eller som har verksamhet inom kommunen kan nu ansöka om stöd för byautveckling på upp till 10 000 euro. Mer information och anvisningar för hur man söker hittas här.

Kommunen utökade antalet sommarjobbssedlar

Koncernsektionen beslöt 12.4.2021 att utöka antalet sommarjobbssedlar. Detta för att sporra kommunens företag att anställa fler unga i en tid där dessa har svårt att få sommarjobb. Korsholms kommun erbjöd i år lokala arbetsgivare i Korsholm ett understöd på 300…