Korsholm erbjuder hästnära boende

Kommunen har inlett förhandsmarknadsföringen av Wahlrooska hästsportområde i Solf. Ansökningarna ska vara inlämnade senast den 15 augusti 2021.

Byautvecklingsstöd till föreningar och sammanslutningar

Föreningar och sammanslutningar i Korsholm eller som har verksamhet inom kommunen kan nu ansöka om stöd för byautveckling på upp till 10 000 euro. Mer information och anvisningar för hur man söker hittas här.

Kommunen utökade antalet sommarjobbssedlar

Koncernsektionen beslöt 12.4.2021 att utöka antalet sommarjobbssedlar. Detta för att sporra kommunens företag att anställa fler unga i en tid där dessa har svårt att få sommarjobb. Korsholms kommun erbjöd i år lokala arbetsgivare i Korsholm ett understöd på 300…