Solpaneler planeras till Korsholms ämbetshus tak

Om allt går vägen installeras i sommar solpaneler på Korsholms ämbetshus tak. Business Finland har beviljat understöd för anskaffningen, nästa steg är att upphandla leverantör.

Arrendera åkermark

Korsholms kommun arrenderar ut åkermark för de fem kommande åren. Anbuden lämnas in senast 4.4.

Coronastöd för företag

Företag kan ansöka om coronaersättning på grund av stängning via Statskontoret under tiden 22.3–20.4.  

Korsholm fick 940 sommarjobbsansökningar

Korsholms kommun fick i år 940 sommarjobbsansökningar. Det verkliga antalet sökande är lägre än så, eftersom en ungdom kan ha sökt flera jobb. Sommarjobbssedlar söktes av 87 ungdomar.

Bekanta dig med framtidens Smedsby

Smedsby utvecklas och växer till ett aktivt och attraktivt kommuncentrum med moderna bostäder, företag, bildning, kultur och förvaltning samt goda trafikförbindelser.