Koncepttävling för Kvevlanders område i Kvevlax

Korsholms kommun ordnar en koncepttävling för Kvevlanders område i Kvevlax. I koncepttävlingen ingår upp till fyra tomter för handel och service. Byggrätten på tomterna varierar mellan 1 800 och 4 800 m2 och tävlingsbidrag tas emot till och med 15.…

Lämna in dina hållbarhetsidéer

Hur kan Korsholms kommun satsa mer på hållbarhet? Vi samlar in hållbarhetsidéer i samband med Hållbarhetsveckan. Dela med dig av dina idéer och förslag senast fredag 6.10!