Nytt verktyg för mätning av hållbara åtgärder i Korsholm

Korsholms kommun har i samarbete med företaget NHG/Kuntamaisema tagit fram ett mätverktyg för uppföljning av energi-, värme- och vattenförbrukningen i kommunens fastigheter samt utsläppsmängder i kommunen och hurdana bilar korsholmarna kör med.

Understöd och bidrag 2022

Föreningar, sammanslutningar och grupper: Nu är det dags att ansöka om bidrag från Korsholms kommun!

Två Korsholmsföretag belönades på företagarfest

Korsholmsföretaget Vilpe som utvecklar och tillverkar ventilations- och specialtakprodukter är årets företag i regionen och skobutik Sko Ekstra från Smedsby är årets företag i Korsholm. Båda företagen belönades på Kust-Österbottens Företagares galamiddag på Strampen i lördags 6.11.

Ny näringslivskoordinator bjuder in till företagsträffar

Korsholms kommuns nya näringslivskoordinator Johanna Långskog ser framemot att utveckla servicen för företag i kommunen. Ett första steg är att träffa och höra önskemål från kommunens företagare. Korsholms kommun bjuder tillsammans med Korsholms Företagare företag till företagsträffar som hålls på olika håll i kommunen.

Korsholms kommuns satsning på hållbarhet börjar synas

De första hållbarhets- och klimatåtgärderna i Korsholms kommun syns redan nu, fyra månader efter att kommunens nya klimat- och energistrategi godkändes. Kommunen har upphandlat sin elenergi av producenter som stöder sig på primärt förnyelsebara energikällor och kommunen har anställt en projektledare, Geir Byrkjeland, som arbetar med klimatledarskap.

Ny näringslivskoordinator i Korsholm

Johanna Långskog började arbeta som näringslivskoordinator i Korsholms kommun i augusti. Hon ser framemot att utveckla servicen för företag i kommunen.