Koncepttävlingen för Kvevlanders område går vidare till fas 2


Den första fasen av koncepttävlingen för Kvevlanders område i Kvevlax är avslutad. Kommunen fick in ett tävlingsbidrag som uppfyllde villkoren, och går vidare med köpmannen Glenn Holms förslag om en affärsgalleria.

Skiss av affärsgalleria

Enligt förslaget, som går under namnet Kvevlanders Galleria, kommer en K-butik, en restaurang, ett kafé och utrymmen för pop-up affärer att finnas på tomten, samt två affärer.

Den första fasen av koncepttävlingen för Kvevlanders område ordnades under tiden 28.2– 15.5.2024. Kommunens målsättning är att skapa ett enhetligt, arkitektoniskt och funktionellt område för handel och service på området. Det nya affärscentret ska anpassas till den bebyggda kulturmiljön i närområdet och stödja den service som redan finns i Kvevlax.

Fas 2 ska vara klar under hösten 2024

Kvevlanders område ligger i direkt anslutning till riksväg 8. Här passerar dagligen både arbetspendlare, lokalbefolkning, yrkestrafikanter, kollektivtrafik och turister. På området har tidigare funnits ett jordbruksdriftcentrum.

Arbets- och jurygruppen inleder nu fas 2 där praktiskt genomförande av tävlingsbidraget diskuteras. I fas 2 granskas bland annat trafikarrangemangen och planerade parkeringsplatser. Fas 2 ska vara klar under hösten 2024.

Läs mer via länken.

Skiss: NAC Arkkitehdit

Flera nyheter