Intresseanmälningar för upphandling av sanering av vägbelysning 2024

Korsholms kommun/Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för att delta i upphandlingen av sanering av vägbelysning 2024. Intresseanmälningar ska lämnas in senast 1.3.2024 kl. 16.00 till adressen tekniska@korsholm.fi. För mera information se Hilma; https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/97081/notice/142578/overview

Ny planeringsreservering för anodmaterialfabrik på GigaVasa-området

Shanghai Shanshan Lithium Battery Materials Technology Co., Ltd (nedan Shanshan) har gjort en planeringsreservering av en tomt på Korsholms del av GigaVasa-området för att bygga en anodmaterialfabrik. Shanshan planerar att bygga en produktionsanläggning för anodmaterial med en produktionskapacitet på 100 000 ton.

Uppgörande av Iskmo-Jungsund delgeneralplan

Korsholms kommun begär anbud för utarbetande av Iskmo-Jungsund delgeneralplan. Delgeneralplanen uppgörs med rättsverkningar. Uppdraget är ett totalplaneringsuppdrag. Anbudet ska vara Korsholms kommun tillhanda senast 9.1.2024 kl.16.00. Förfrågningar om precisering av anbudsförfrågan kan sändas per e-post till planlaggning(at)korsholm.fi senast 18.12.2023. Den…

Helsingby-Toby delgeneralplan målworkshop 15.11.2023

Korsholms kommun har inlett utarbetandet av en delgeneralplan för Helsingby–Tobyområdet. Onsdag 15.11. kl. 18.00–20.00 ordnas en målworkshop för alla intresserade i Helsingby skola.