Komplettering av verksamhetsområde för vattentjänstverket

Ett förslag till komplettering av verksamhetsområde för vattentjänstverket är framlagt 23.3–6.4.2023 (endast på Korsholms kommuns webbplats, lagen om vattentjänster § 8). Kompletteringen innefattar verksamhetsområden för vatten i Vallvik och avlopp vid Stormossen i Kvevlax. Åsikterna kan framföras senast 6.4.2023 till…

NTM-centralen ordnar informationstillfällen om vägplanen för riksväg 3

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten gör som bäst upp en vägplan för riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela. NTM-centralen ordnar två informationstillfällen, ett i Laihela och ett i Korsholm, både för allmänheten och för kommunernas förtroendevalda.

Upphandling av en traktor

Korsholms kommun / Teknisk service begär anbud på en traktor för Grönområden / Idrottsanläggningar. Frågor kan före 28.3.2023 kl. 12.00 ställas till e-postadressen allan.hagberg@korsholm.fi. Svar publiceras 31.3.2023 på kommunens hemsida under fliken Kommun / Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in…

Intresseanmälningar för upphandling av stenmaterial och matjord

Korsholms kommun / Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för att delta i upphandlingen av krossgrusmaterial, naturstenar, fyllnadsjord samt matjord och sand levererat till olika arbetsplatser i kommunen. Intresseanmälan ska lämnas in senast 6.4.2023 kl. 16.00. För mera information se Hilma; https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/84342/notice/122759/overview

Åkermark utarrenderas

Korsholms kommun arrenderar ut åkermark i Böle, Smedsby, Solf, Kråklund och Norra Vallgrund.

Intresseanmälningar för upphandling av beläggningsarbeten

Korsholms kommun / Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för att delta i upphandlingen beläggningsarbeten 2023. Entreprenaden är en enhetsprisentreprenad. En option kan ges för år 2024. Intresseanmälningar ska vara inlämnade senast 23.3.2023 kl. 16.00. För mera information se Hilma; https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/84033/notice/122237/overview

Upphandling av vägsalt

Korsholms kommun / Teknisk service / Trafikleder begär anbud på vägsalt. Frågor till anbudsförfrågan kan lämnas in till tekniska@korsholm.fi före 15.3.2023 kl. 12.00. Svar publiceras på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling 17.3.2023. Anbud ska lämnas in senast 23.3.2023 kl.…

Intresseanmälningar för upphandling av sanering av vägbelysning 2023

Korsholms kommun/Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för att delta i upphandlingen av sanering av vägbelysning 2023. Intresseanmälningar ska lämnas in senast 22.3.2023 kl. 12.00. För mera information se Hilma; https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/65276/notice/122478/overview

Upphandling av upphyrning av en evakueringsbyggnad till Smedsby skolcentrum

Korsholms kommun/Fastighetsverket begär anbud på att hyra en evakueringsbyggnad till Smedsby skolcentrum. Frågor kan före 15.3.2023 kl. 12.00 ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi. Svar publiceras 16.3.2023 på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in senast 22.3.2023 kl. 15.00.…