Upphandling av automatisk plogpinneutsättningsmaskin

Korsholms kommun / Teknisk service begär anbud på en maskin för helautomatisk utsättning och uppsamling av plogpinnar. Förfrågningar Eventuella förfrågningar om precisering till anbudsförfrågan görs per e-post till adressen kjell.sundsten@korsholm.fi. Förfrågningar besvaras inte per telefon. Anbuden ska vara Korsholms kommun…

Komplettering av verksamhetsområde för vattentjänstverket

Ett förslag till komplettering av verksamhetsområde för vattentjänstverket är framlagt 29.6–12.8.2022 (endast på Korsholms kommuns webbplats, lagen om vattentjänster § 8). Kompletteringen innefattar verksamhetsområden för vatten och avlopp i Hemskog i Böle, Granholmsbacken i Toby, Långnäsvägen i Karperö, Vikby industriområde,…

Upphandling av kameraövervakning till Keskuskoulu och Solf skola

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud för kameraövervakning till Keskuskoulu och Solf skola. Frågor kan ställas till adressen tekniska@korsholm.fi senast 21.6.2022 klockan 12.00. Svar publiceras 22.6.2022 på kommunens hemsida under fliken Offentliga upphandlingar. Inga frågor har inkommit till anbudsförfrågan.…