Åk gratis med Liftis bussar 22.9

Under bilfria dagen 22.9 står Lifti-bussarna till invånarnas förfogande gratis från morgon till kväll. Det gäller också den regionala linjen 30. Erbjudandet gäller inte servicebussarna.

Badförbud vid Sommarösund badstrand

Vid provtagning av badvatten vid Sommarösunds badstrand 8.8 och 10.8.2023 har provet överskridit kvalitetsrekommendationerna för intestinala enterokocker och badvattenkvaliteten uppfyller därmed inte kvalitetskraven. Därför har badstranden vid Sommarösund belagts med badförbud. Det antas att skälet till den höga bakteriehalten är…

Svara på Liftis kundenkät om kollektivtrafiken

Vasas och Korsholms gemensamma kollektivtrafik Lifti inledde sin verksamhet 1.7.2022. Invånarnas åsikter om hur kollektivtrafiken fungerar kartläggs igen med hjälp av en årlig invånarenkät. Genom att besvara enkäten kan du påverka hur kollektivtrafiken utvecklas.