Upphandling av snöplognings- och halksandningstjänster

Korsholms kommun, samhällsbyggnad, begär in anbud på snöplognings- och halksandningstjänster för tiden 1.10.2024 – 30.4.2029. Separata upphandlingar görs för trafikleder och fastigheter. Intresserade entreprenörer kan bekanta sig med beskrivning av upphandlingarna, anbudsförfrågan och riktgivande snöplognings- och halksandningsområden på adressen hankintailmoitukset.fi…

Upphandling av rivning av Solf kommungård

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär anbud på rivning av Solf kommungård. Frågor till anbudsförfrågan kan före 17.7.2024 kl. 12.00 ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi. Svar publiceras 19.7.2024 på Korsholms kommuns hemsida under fliken Kommun / Offentliga Upphandlingar. Anbud ska skickas in…

Liftis priser ändras i början av juli

Vasaregionens kollektivtrafik Liftis priser ändras från och med 1.7.2024. Målet är att förenhetliga priserna och göra biljettköpet klarare och kundvänligare.

Korsholms simhall öppnar måndag 24.6

Korsholms simhall öppnar för allmänheten måndag 24.6. Simhallen finns på adressen Torgvägen 2 i Smedsby och erbjuder bassänger för alla.  

Framläggande av gaturitningar, byggande av Vivivägen i Kvevlax

Gaturitningar för byggande av tillfällig väg från riksväg 8 till Herrgårdsbackvägen finns framlagda under tiden 7–20.5.2024 i Korsholms ämbetshus. Eventuella anmärkningar ska lämnas in till Korsholms kommun, Samhällsbyggnad, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm eller till samhallsbyggnad@korsholm.fi, senast 20.5.2024 kl. 16.00. Framlagda…

Skräpplockningstalko 2–15.5

Korsholms kommun ordnar ett skräpplockningstalko 2–15.5 inom ramen för Yles kampanj En miljon soppåsar.