Avvikelser inom veterinärjouren på norra området 25–26.1.2022

Veterinärjouren inom norra området (Vörå, Korsholm, Vasa, Laihela, Lillkyro) har tillfälligt omorganiserats för idag, tisdagen 25.1.2022 från kl. 16.00 fram till onsdag 26.1.2022 kl. 08.00. Smådjursjouren sköts av Evidensia i Seinäjoki och kan nås på telefonnummer 0600 418 823 (1,97…

Grundavgift för livsmedelstillsynen

Grundavgift för tillsyn år 2022 Från och med början av år 2022 tas utöver inspektionsavgifter, en grundavgift ut på 150 euro per tillsynsobjekt för tillsyn årligen. Grundavgiften för tillsyn tas inte ut hos registrerade primärproduktionsställen, lanthandlar eller allmännyttiga samfund som…