Vattenmätaravläsning

Du kan enklast anmäla mätarställningen via webben, där du samtidigt kan kontrollera vattenförbrukningen i din fastighet.

Framläggande av gaturitningar för utvidgningen av Svedjeback 2 i Karperö

Ritningar för byggande av kommunalteknik och vägen Långnäskroken, gällande utvidgning av detaljplaneområdet Svedjeback 2 i Karperö, finns framlagda under tiden 8–21.6.2022 i Korsholms ämbetshus. Eventuella anmärkningar ska lämnas in till tekniska@korsholm.fi eller Korsholms kommun, Samhällsbyggnad, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm senast…

Upphandling av solpaneler till ämbetshuset

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud för solpaneler till ämbetshuset i Smedsby. Frågor kan ställas till adressen tekniska@korsholm.fi före 8.6.2022 klockan 12.00. Svar publiceras 9.6.2022 på kommunens hemsida under fliken Offentlig upphandling. Anbud lämnas in till Korsholms kommun senast…

Anbudsförfrågan på modulbyggnad till Smedsby skolcentrum

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud på en modulbyggnad till Smedsby skolcentrum. Eventuella frågor ska ställas per e-post till tekniska@korsholm.fi före 6.6.2022 kl. 12.00. Svar publiceras 7.6.2022 på hemsidan under fliken Offentliga upphandlingar.Anbud lämnas in till Korsholms kommun före 9.6.2022…

Upphandling av avfallshantering

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud på avfallshantering för perioden 1.7.2022–31.12.2023. Frågor kan ställas till adressen tekniska@korsholm.fi senast 31.5.2022 klockan 12.00. Svar publiceras på hemsidan under fliken Offentlig upphandling 1.6.2022. Anbud ska lämnas in senast 7.6.2022 före klockan 12.00.…

Anbudsförfrågan på en korgtunneldiskmaskin

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud på en korgtunneldiskmaskin. Frågor till anbudsförfrågan kan ställas till adressen tekniska@korsholm.fi före 3.6.2022 klockan 12.00. Svar publiceras på hemsidan 7.6.2022 under fliken Offentliga upphandlingar. Anbud ska lämnas in elektroniskt till adressen tekniska@korsholm.fi före…

Skräpplockning är bra motion

Jaakko Björkbacka plockar 15–20 säckar skräp från vägrenen ett par gånger i året som kommunen plockar bort.