Grundavgift för livsmedelstillsynen

Grundavgift för tillsyn år 2022 Från och med början av år 2022 tas utöver inspektionsavgifter, en grundavgift ut på 150 euro per tillsynsobjekt för tillsyn årligen. Grundavgiften för tillsyn tas inte ut hos registrerade primärproduktionsställen, lanthandlar eller allmännyttiga samfund som…

Tre skolor bjuds ut i Korsholm – bybor primär målgrupp

Korsholms kommun ordnar i november tre infotillfällen om försäljningen av skolfastigheter i Petsmo, Veikars och Kuni–Vassor. I första hand bjuds skolorna ut till köpare som erbjuder verksamhet för byborna eller så att byns invånare får tillgång till delar av utrymmena.

Renoveringen av kulturhuset fortsätter inomhus

Inom november blir huvudbibliotekets vattentak klart och byggställningarna som sedan sommaren omgärdat kulturhuset i Smedsby plockas ner. Förnyandet av taket ingår i en större helhet, takbytet är det första av totalt tre byggskeden. De följande skedena sker inomhus, först renoveras biblioteket och sedan vuxeninstitutet.

Vattenavbrott i delar av Smedsby tisdag 9.11 kl. 15–19

På grund av omkopplingsarbete på vattenledningsnätet är vattendistributionen avbruten i delar av Smedsby tisdag 9.11.2021 kl. 15–19. Avbrottet i vattendistributionen berör området: Bölesundsvägen, Matildavägen, Skolvägen, Norrgårdsbackvägen och Johannavägen.

Nya tomtutdelningar

Bekanta dig med kommunens nya småhustomter i Smedsby, Solf och Petsmo samt par-, rad- och höghustomter i Smedsby och Böle. Ansökan om tomterna sker under tiden 18.10–1.11.2021.

Bekanta dig med Korsholms nya tomter på Bygga & Bo mässan

Korsholms kommun är med på Bygga & Bo mässan 16–17.10 i Botniahallen. Vi presenterar kommunens nya tomter och svarar på frågor gällande dem, bygglov och själva byggandet. Du kan också höra mer om Korsholms första trähöghus som planeras till Smedsby.

Ändring av detaljplan för kvarter 47 i Smedsby (KPO Kiinteistöt Oy)

KUNGÖRELSE Ett förslag till ändring av detaljplan för kvarter 47 i Smedsby (KPO Kiinteistöt Oy) är framlagt 7.9–6.10.2021 i Korsholms ämbetshus, andra våningen(MBF 27 §). Materialet finns i första hand tillgängligt på kommunens webbplats www.korsholm.fi/planer. Anmärkningar kan framföras senast 6.10.2021…