Skräpplockningstalko 2–15.5


Korsholms kommun ordnar ett skräpplockningstalko 2–15.5 inom ramen för Yles kampanj En miljon soppåsar.

Man omgiven av soppåsar

Under skräptalkot finns sex skräpflak utplacerade runtom i Korsholm, på följande platser:

  • Replot Sale, Vallgrundvägen 1
  • Karperö sportplans parkeringsplats, Bäckstået 7
  • Kvevlax sportplans parkeringsplats, Koskövägen 77
  • Toby, skolans parkeringsplats, Lundvägen 3
  • Solf, vid Pulsen, Sportsgränd 3
  • Smedsby UF:s parkeringsplats, Smedsbyvägen 224

Till skräpflaken får privatpersoner och föreningar föra brännbart avfall.

Kommunen har engagerat föreningar att plocka skräp i kommunens centrum och delområdescentra, d.v.s. Smedsby, Helsingby, Karperö, Kvevlax, Replot och Solf. Ett tiotal föreningar och idrottslag har anmält sig till skräptalkot och får ett bidrag för skräpplockningen.

Kommunens mål är att samla ihop 4 000 soppåsar i Korsholm under Yles kampanj som pågår till den 5 juni. Fram till den 3 maj hade korsholmarna samlat ihop 148 påsar skräp.

Soppåsar delas ut på bokbussen och biblioteken samt vid infopunkten i Korsholms ämbetshus under hela kampanjen.

Länk till Yles skräpräknare.

Bild: Yle/ Johanna Kannasmaa

Flera nyheter