Kommunen gör i regel inte oanmälda besök i fastigheter


Korsholms kommun gör i regel inte oanmälda besök i fastigheter. Kommunens personal bär kläder med kommunens logo och ID-bricka på arbetsärenden.

Skylt med texten Byggnadskontoret och Vattenverket

Vi har blivit kontaktade av ett par fastighetsägare som fått påhälsning av utomstående som velat undersöka fastigheternas avloppsystem. Det är inte frågan om kommunens anställda eller någon som jobbar på uppdrag av kommunen. Kommunen gör i regel inte oanmälda besök i fastigheter.

Vattentjänstverket knackar vanligtvis inte dörr alls. Det är endast vid avläsning eller byte av vattenmätare som vattentjänstverket kan ha ärende in i en fastighet, men i de fallen har kunden själv oftast varit i kontakt med vattentjänstverket före besöket. I osäkra fall kan man alltid ringa vattentjänstverket och höra sig för.

Inspektioner som utförs av miljöenheten är i regel anmälda på förhand. Till inspektionen hör också att inspektören presenterar sig och berättar vad som är syftet med inspektionen. Från miljövården har man inte rätt att gå in i bostäder.

Inte heller byggnadstillsynen gör oanmälda besök i byggnader.

Kommunens egen personal bär alltid kläder med kommunens logo och ID-bricka när de rör sig ute på arbetsärenden.

Flera nyheter